Jestem filologiem polskim i logopedą, pracuję w gabinecie prywatnym oraz placówce oświatowej. Moje kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyłam w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Cieszę się, że mogę uprawiać obydwie specjalności, gdyż dostarczają mi one wiele wyzwań i satysfakcji. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka spoczywa na mnie jako pedagogu mającemu wpływ na kształtowanie się osobowości młodego człowieka.

W mojej codziennej pracy wielokrotnie spotykam dzieci nie tylko bardzo zdolne, wybitne, ale i takie, którym trudniej jest przyswoić wiedzę i umiejętności szkolne. Stąd też moje zainteresowanie dysleksją rozwojową, czyli specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, na którą składają się takie pojęcia jak dysortografia (specyficzne trudności w pisaniu), dysgrafia (zniekształcenie strony graficznej pisma), dysleksja (specyficzne trudności w czytaniu). Nieustannie, ze względu na zainteresowania oraz chęć podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, biorę udział w konferencjach i szkoleniach o tematyce logopedycznej i pedagogicznej. Podczas moich zajęć dbam, aby były one ciekawe, atrakcyjne, ale przede wszystkim skuteczne.

Zapraszam do odwiedzenia strony zaprzyjaźnionego prywatnego ośrodka leczenia uzależnień Medox, prowadzonego przez wybitnego specjalistę w tej dziedzinie, psychiatrę Tomasza Woźniaka.

OFERTA LOGOTERAPII

Profilaktyka zaburzeń mowy
– ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne
– porady logopedyczne dotyczące zapobiegania powstawania wad wymowy.

„Mowa jest zwierciadłem duszy i trzeba o nią dbać”.
Leon Kaczmarek

Diagnoza logopedyczna obejmuje następujące elementy:
– wywiad z rodzicami,
– badanie sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta,
– badanie mowy czynnej i biernej,
– orientacyjne badanie słuchu,
– badanie słuchu fonematycznego,
– badanie lateralizacji.

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji:
Oferuję:
– korekcję nieprawidłowej wymowy poszczególnych głosek,
– stymulowanie rozwoju mowy dziecka, pobudzanie do mówienia,
– zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z trudnościami w komunikowaniu się,
– terapia opóźnionego rozwoju mowy,
– stymulowanie słuchu fonematycznego.
Zajęcia mają charakter spotkań indywidualnych, a ich celem jest nawiązanie kontaktu werbalnego z dzieckiem, wywołanie spontanicznej artykulacji, stymulacji rozwoju mowy. Dla moich pacjentów sporządzam indywidualne programy terapii logopedycznej.

Terapia pedagogiczna
Jeśli Państwa Dziecko ma kłopoty z przeczytaniem tekstu, nadal głoskuje, czyta bez zrozumienia, pisze niewyraźnie, brzydko, robi dużo błędów ortograficznych to znaczy, że potrzebuje pomocy. Wczesne zaangażowanie i podjęcie terapii w takich przypadkach pozwala na niwelowanie trudności.
Zajęcia kieruję do Dzieci, którym pomogę przezwyciężyć trudności w pisaniu i czytaniu.
Z najmłodszymi pracuję metodą symultaniczno – sekwencyjną (metodą sylabową), która jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Korepetycje z języka polskiego
Zapraszam uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej na dodatkowe lekcje języka polskiego, na których wyjaśnię zawiłe zagadnienia gramatyczne, nauczę jak napisać opowiadanie, opis, list, zaproszenie i inne formy wypowiedzi pisemnej, zapoznam z lekturami szkolnymi i przybliżę ich tematykę, pokażę jak interpretować wiersze.
Tematykę zajęć dopasowuję do oczekiwań Rodzica.

Ćwiczenia emisji głosu dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Proponuję zajęcia logopedyczne z emisji i dykcji dzieciom:
– nieśmiałym, które mówią cicho, nie są rozumiane przez innych,
– mówiącym szybko i niewyraźnie,
– używającym nadmiernej siły do wytworzenia głosu, nieprawidłowo oddychających, a przez to męczących się w trakcie mówienia.
Prowadząc terapię uwzględniam charakter zaburzenia, ale biorę również pod uwagę usposobienie Dziecka, co w konsekwencji daje lepsze rezultaty terapii.

Metoda werbo–tonalna
Ta nowatorska metoda, poprzez specjalnie dobrane ćwiczenia, pozwala na stymulowanie (pobudzanie) rozwoju motoryki oraz zmysłu równowagi dziecka. Dzięki temu udaje się usprawnić komunikację językową dziecka. Wykorzystuję ją w terapii z Dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, mającymi kłopot z komunikowaniem się z otoczeniem.

Metoda TOMATIS
Dla kogo?
– dla dzieci z problemami szkolnymi: zaburzeniami uwagi, koncentracji, z dysleksją,
– dla dzieci autystycznych i z zaburzoną koordynacją i integracją sensomotoryczną,
– w przypadku zaburzeń mowy – jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy (również u dorosłych),
– dla dorosłych z zaburzeniami głosu spowodowanymi jego niewłaściwym używaniem (nauczyciele, śpiewacy, lektorzy, aktorzy),
– dla osób żyjących w stresie,
– dla uczących się języków – przygotowanie ucha do nauki języków obcych.
Rezultaty:
– polepszenie koordynacji ruchowej,
– lepsze radzenie sobie z emocjami,
– zmniejszenie stresu,
– zwiększenie koncentracji,
– większa efektywność zapamiętywania,
– spadek liczby popełnianych błędów ortograficznych,
– zwiększenie umiejętności komunikacyjnych,
– lepsze wykorzystywanie posiadanych możliwości
Efekty widoczne w nauce języków:
– krótszy czas nauki – szybsze i trwalsze zapamiętywanie
– zwiększenie zasobu słownictwa
– polepszenie akcentu
– bardziej płynne wypowiedzi
– poprawa rozumienia języka